Grups

Proposem la creació de grups dedicats a un àmbit o especialitat determinat i fer trobades periòdiques per participar en xerrades tècniques, sessions pràctiques, sortides, visionat i anàlisi dels resultats, etc.

Possibles grups:

  • Fotografia d’estudi
  • Retrat
  • Fotografia nocturna